Przedstawiciel TEAIS

w POLSCE

TEAIS POLONIA

FIRMA
TEAIS POLONIA jest przedstawicielem TEAIS SA hiszpańskiego producenta ekologicznych, specjalistycznych materiałów chemii budowlanej. Działalność TEAIS ukierunkowana jest na produkcję specjalnych systemów i materiałów dla budownictwa i przemysłu. W latach 80-tych XX wieku firma rozpoczęła działalność i produkcję specjalnych produktów hydro izolacyjnych. Od tego momentu głównym pomysłem było wytwarzanie odpowiednich produktów rozwiązujących wiele problemów w budownictwie. Trójmian produkt-system-rozwiązanie to centralnym punktem i czynnikiem rosnącego prestiżu produktów TEAIS, rozpoznawanych zawsze z powodu wysokiej jakości i wydajności. Na przestrzeni tych lat zadowolenie i uznanie naszych klientów napędzały wzrost firmy. Obecnie jest to rozpoznawalna marka, z której powinniśmy być dumni. Dostarczając rozwiązania pozwalające klientom osiągnąć pełne zadowolenie jest powodem do kontynuowania współpracy z naszymi partnerami.
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Od początku działalności TEAIS wiemy, że zasoby naturalne są ograniczone oraz należy ich używać w sposób odpowiedzialny i stanowi to nasze codzienne wyzwanie. Firma zawsze działa z przekonaniem, że każdy etap naszego cyklu produkcyjnego powinien być stabilny, dlatego cały czas sprawdzamy wszystkie nasze parametry, kontrolujemy nasze dostawy, własne procesy na wszystkie możliwe sposoby w celu koordynacji wysiłków zmierzających do zapewniania większej wydajności i optymalnego wykorzystania surowców. Od samego początku działalności, kilka dekad temu, gdy przepisy ochrony środowiska były we wczesnym etapie kształtowania, firma TEAIS posiadała już własne konkretne uregulowania. Ścieki pochodzące z procesów przemysłowych, po odpowiednim oczyszczeniu są ponownie wykorzystywane głównie do podlewania terenów zielonych. Pozostałości rozpuszczalników są odzyskiwane i wykorzystywane ponownie. Opary z procesów spalania są neutralizowane katalizatorami kurtyn wodnych. Każdy z procesów jest systematycznie sprawdzany w celu osiągania ciągłego doskonalenia i rozwoju.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA
TEAIS osiągając swój cel równocześnie jest zobowiązany do wnoszenia aktywnego wkładu w poprawę dobrobytu społecznego. To zobowiązanie, które rozprzestrzenia się zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, znajdując optymalną równowagę pomiędzy oczekiwaniami w płaszczyźnie planów ludzkich, społeczno-gospodarczych oraz środowiskowych ukazuje nasz szacunek do wartości etycznych, podstawowych dóbr społecznych oraz środowiska. Dlatego chcemy służyć społeczeństwu przydatnymi produktami na uczciwych zasadach tworząc skutecznie jak można najbardziej zdrowe, efektywne, z poszanowaniem godności, bezpieczeństwa i higieny warunki pracy, przyczyniające się do rozwoju potencjału ludzkiego i profesjonalnego pracowników. Ponadto, dążymy do rozwoju firmy wybierając jak najrozsądniejszą drogę. Szanujemy środowisko, starając się uniknąć jakiegokolwiek zanieczyszczenia, minimalizując powstawanie odpadów oraz racjonalnie wykorzystując zasoby naturalne i energetyczne. Ściśle przestrzegamy prawa, rozporządzenia, zasady i zwyczaje, szanujemy zawarte umowy i ustalenia oraz szukamy równowagi sprzedaży do generowanego zysku.
OBSZAR DZIAŁANIA
Od momentu powstania TEAIS zawsze ma wśród swoich priorytetów internacjonalizację firmy związaną ze strategią wzrostu zyskowności. Obecnie firma jest reprezentowana w wielu krajach Europy, Ameryki, Afryki i Azji z umowami komercyjnymi lub transferem technologii, które funkcjonują już od dziesięcioleci. Ta misja powoduje podejmowanie szczególnego codziennego wysiłku do rozszerzania relacjach w Świecie o coraz większej globalizacji
ROZWÓJ I BADANIA NAUKOWE
Od początku firma TEAIS była zaangażowana w rozwój i innowacje związane z podwyższaniem jakości co uczyniło Teais silniejszym. Fakt ten sprawia, że produkty, procesy oraz kompetencje nas wyróżniają. Działania te zapewniają rozwój społeczny poprzez podwyższenie jakości życia oraz ulepszanie środowiska. Wybór tych wartości daje podstawę zwiększenia konkurencyjności, zadowolenia klientów, motywację pracowników, umożliwia tworzenie nowych miejsc pracy, poprawę warunków życia, a dzielenie się naszą wizją z klientami tworzy atmosferę zachęcającą do podwyższania wiedzy. W wyniku tej interakcji posiadamy szeroki asortyment produktów, a liczne z nich mają światowe patenty. Wszystkie produkty oraz ich jakość są rezultatem skrupulatnych badań, zaangażowania pracowników oraz inwestowania większej części naszych dochodów w rozwój. Ponadto, wybraliśmy naukę i podwyższanie wiedzy jako podstawowy sposób do dalszego rozwoju. Zaangażowanie w badania, rozwój i innowacje uczyniło nas jedną z firm oferującą najwięcej produktów i systemów na rynku.
JAKOŚĆ I CERTYFIKATY
TEAIS wdrożył koncepcję wysokiej jakości obejmującą wszystkie etapy swojej działalności. Dotyczy ona wszelkich procesów oraz każdej osoby zaangażowanej w ich realizację. Naszą filozofią jest pełna lojalność do klienta obejmująca wszystkie działania w firmie, aby usatysfakcjonować i spełnić oczekiwania klientów, by ostatecznie otrzymali więcej niż się spodziewają. W tym celu określamy zasady i cele, tworzymy plany ich osiągnięcia, mając niezbędny potencjał zapewniający realizację tych planów oraz stworzone elementy zarządzania i ustanowiony system motywacji. Od 1995 roku TEAIS S.A. jest firmą certyfikowaną zgodnie z normami ISO, aktualnie ISO 9001 i stale potwierdzamy nasze zobowiązanie do wysokiej jakości. W TEAIS S. A. każdy z pracowników wierzy i jest przekonany o ciągłym doskonaleniu, „Kaizen” jako pozytywne narzędzia ewolucji i budowania przyszłości. TEAIS otrzymał DITE 11/0299 za swój system izolacji termicznej na zewnętrznej stronie elewacji (SATE) zwany TEAIS TERM, który pozwala odnawiać elewacje (a także ściany wewnętrzne) z najwyższymi walorami estetycznymi i właściwościami użytkowymi z punktu widzenia izolacji cieplnej oraz hydroizolacji, pozwalający równocześnie na oszczędzanie energii, co umożliwia odzyskanie wkładu zainwestowanego w odnowienie elewacji w okresie krótszym niż 5 lat. Fakt otrzymania DITE za system TEAIS TERM potwierdza jego doskonałe właściwości i skuteczność. Jednowarstwowe zaprawy Repois P oraz Repois R spełniają wymogi DIT 429 i 430. “El Documento de Idoneidad Tecnica Plus” (DIT Plus) lub “Technical Suitability Document Plus” w swej angielskiej nazwie zawiera korzystną techniczną ocenę Instytutu „Instituto de Cencias de la Construccion Eduardo Torroja” opartego na procedurach DIT zawierających wymogi nie objęte zasadami znaku CE. Z tego faktu, wszystkie jendowarstwowe zaprawy Teais mają pozytywne oceny związane z ich stosowaniem oraz skutecznością.